Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzas na zamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-25 10:56:42
maroko, zamówienia publiczne, przetargi

Maroko od kilku lat przeprowadza reformę zamówień publicznych m.in. po to, by system stał się bardziej czytelny i przyjazny dla potencjalnych inwestorów zagranicznych.

 

 

Realizując politykę rozwoju gospodarczego kraju, rząd przeznacza pokaźne środki na realizację zadań związanych z infrastrukturą czy energetyką, dystrybuując je w drodze organizacji przetargów publicznych.

Reforma systemu zaczęła się w 2007 roku, kiedy dekret o zamówieniach publicznych z 30 grudnia 1998 roku został zastąpiony dekretem nr 2-06-388, Określił on warunki i formy przyznawania zamówień publicznych oraz niektóre zasady dotyczące zarządzania nimi i kontroli. Nowe dyspozycje weszły w życie w 19 października 2007 roku. Dekret został opublikowany w Dzienniku Urzędowym (Bulletin officiel) nr 5518 z 19 kwietnia 2007 roku.

Zmiany wprowadzone przez rząd były częścią większej reformy, która miała poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Maroku. Celem modyfikacji systemu zamówień publicznych było przede wszystkim: pobudzenie konkurencji, zwiększenie przejrzystości procesu przyznawania zamówień, ochrona praw przedsiębiorstw m.in. dzięki uproszczeniu i uporządkowaniu procedur.

Działania sprzyjające pobudzeniu konkurencji i zwiększające udział firm w przetargach ogłaszanych w Maroku:

 • bezpłatny dostęp do dokumentacji przetargowej, publikowanej na Marokańskim Portalu Zamówień Publicznych oraz w dwóch wybranych przez zleceniodawcę dziennikach o zasięgu krajowym, w języku francuskim i arabskim 
 • możliwość składania ofert drogą elektroniczną poprzez Marokański Portal Zamówień Publicznych; portal ma być stopniowo rozbudowywany o informacje na temat planowanych programów zamówień oraz ogłoszonych przetargów i ich wyników, a także o fragmenty protokołów z posiedzeń komisji przetargowych i raportów z realizacji zamówień
 • w przypadku dużych zamówień, od wartości netto w wysokości 1,8 mln dirhamów marokańskich dirhamów (czyli od około 0,16 mln euro) dla dostaw dóbr i usług, i od 65 tys. dirhamów (5,7 tys. euro) dla wykonywanych robót, został wydłużony z 21 do 40 dni okres, który musi upłynąć od publikacji informacji o ogłoszonym przetargu do terminu składania ofert.

 

Uproszczone procedury

 

Do zwiększenia przejrzystości procesu przyznawania zamówień mają się przyczynić postanowienia dotyczące:

 • zakazu korupcji (aktywnej i pasywnej)
 • obowiązku zachowania powściągliwości i tajemnicy służbowej
 • określenia kryteriów oceny ofert
 • wymogu przedstawienia odrzuconym oferentom uzasadnienia decyzji komisji przetargowej, które ma być zachowane przez zleceniodawcę przez pięć lat
 • obowiązku publikowania na portalu zamówień publicznych głównych dokumentów i decyzji dotyczących przeprowadzonej procedury przetargowej
   

Uproszczenie i uporządkowanie obowiązującej procedury polega m.in. na.:

 • wprowadzeniu równego traktowania krajowych i zagranicznych oferentów w kwestii wymaganych dokumentów
 • zebraniu w jednym tekście rozproszonych wcześniej dyspozycji
 • podaniu brakujących w poprzednim dekrecie definicji niektórych terminów oraz wprowadzenie nowych pojęć
 • uregulowanie kwestii związanych z podwykonawstwem, które nie może przekroczyć 50 proc. wartości zamówienia
 • zmniejszenie czasu trwania niektórych etapów procedury
   

W Maroku obowiązują następujące formy udzielania zamówień publicznych:

 • przetarg
 • konkurs
 • procedura negocjacji
   

Zamówienia o niewielkiej wartości mogą być rozliczane na podstawie wystawionego kwitu zamówienia.

W ramach kontynuacji reformy marokańskiego systemu zamówień publicznych, 1 września 2013 roku wszedł w życie nowy dekret (nr 2-12-349 z 20 marca 2013 roku). Został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym (Bulletin officiel) nr 6140 z 4 kwietnia 2013 roku.

Nowy dekret dotyczy zamówień publicznych ogłaszanych nie tylko przez administrację centralną, ale także przez samorządy terytorialne i ich ugrupowania oraz przedsiębiorstwa państwowe o charakterze administracyjnym. Dokument ten jest bardzo istotny z punktu widzenia poprawy zarządzania publicznymi pieniędzmi oraz zwiększenia przejrzystości i równości w dostępie do zamówień.

Zawiera również jednak zapis niekorzystny dla zagranicznych inwestorów: wprowadza możliwość stosowania zasady preferowania krajowych firm. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert finansowych te przedstawione przez oferentów zagranicznych firmy będą mogły być bowiem podwyższane (o maksymalnie 15 proc.). Ponadto 20 proc. realizowanych zamówień ma być obligatoryjnie przyznawana małym i średnim przedsiębiorstwom marokańskim.

Informacje na temat ogłaszanych w Maroku otwartych przetargów dotyczących zamówień publicznych są zwykle dostępne w wersji elektronicznej na Marokańskim Portalu Zamówień Publicznych (www.marchespublics.gov.ma) oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów państwowych, administracji rządowej i lokalnej oraz największych podmiotów jak ONEE (urząd do spraw wody i elektrycności i ONCF (koleje marokańskie).

 

Ważne linki

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert