Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAnalizy rynkowe

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

MAROKO - MIĘDZYNARODOWY HANDEL TOWARAMI I USŁUGAMI W 2016 ROKU [Dostępne dla zweryfikowanych]

W 2016 r. marokański import towarów i usług zanotował, w porównaniu z 2015 r., większy wzrost (+38,8 mld dirhamów marokańskich DH, dalej DH) niż ich eksport (+9,6 mld DH), co spowodowało zwiększenie deficytu handlowego o 29,2 mld DH (który wyniósł -106,7 mld DH wobec -77,4 mld DH na koniec 2015 r.). Dodał : Jerzy Janiec | 28.03.2017 maroko, handel, towary, usługi, 2016, wphi casablanca

artykuł nr 1 PL

Korzystne perspektywy dla gospodarki Maroka w 2017 r. w ocenie Wysokiego Komi... [Dostępne dla zweryfikowanych]

Kolejne dane potwierdzają pomyślne perspektywy dla produkcji rolniczej w sezonie 2016-2017. Kumulacja opadów zarówno w okresie do końca 2016 r. (+30 % w stosunku do średniej z ostatnich lat), jak i w pierwszych miesiącach 2017 r., pozwala zakładać wielkość zbiorów zbóż na poziomie co najmniej 70 mln kwintali, podobnie przewiduje się tendencję wzrostową w hodowli zwierząt oraz połowów morskich, dzięki czemu wartość dodana pierwszego sektora powinna zwiększyć się o 9,7%, w porównaniu ze spadkiem o 9,8% w 2016 r. Dodał : Stefan Kręcisz | 21.03.2017 WPHI, Casablanca, Maroko

artykuł nr 2 PL

Sytuacja gospodarcza Maroka w 2016 r. w ocenie Wysokiego Komisariatu Planu (HCP) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Według wstępnych danych zaprezentowanych w połowie stycznia 2017 r. przez Wysoki Komisariat Planu (HCP) wzrost gospodarczy w Maroku w 2016 r. wyniósł jedynie 1,1%, w porównaniu do 4,5% w 2015 roku. Dodał : Stefan Kręcisz | 23.01.2017 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 3 PL

Własność intelektualna w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

1.Wstęp a) Maroko należy do czołowych krajów świata pod względem handlu wyrobami podrabianymi i pochodzącymi z przemytu. W raporcie OECD sporządzonym w oparciu o dane światowej organizacji celnej za lata 2011-2013, Maroko zostało sklasyfikowane jako 11 eksporter i 6 producent na świecie wyrobów podrabianych i pirackich. Dodał : Jerzy Janiec | 30.12.2016 własność intelektualna, maroko, analizy wphi casablanca

artykuł nr 4 PL

Energetyka odnawialna w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Maroko uzależnione jest od zagranicy w zakresie zabezpieczenia swoich potrzeb energetycznych. Aktualnie marokański import z zagranicy pokrywa 97 % krajowego zapotrzebowania (ropa naftowa i produkty pochodne, gaz ziemny, węgiel, energia elektryczna z Hiszpanii. Celem marokańskich władz jest zmniejszenie tej zależności do 85 % w 2020 r. i poniżej 82 % w 2030 r. Dodał : Jerzy Janiec | 30.12.2016 energetyka odnawialna, maroko, analizy WPHI casablanca

artykuł nr 5 PL

Zaangażowanie Afrykańskiego Banku Rozwoju w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Afrykański Bank Rozwoju ABR (fr. Banque Africaine de Développement BAD, ang. African Development Bank AfDB) powstał w 1963 r. w Chartumie, w celu finansowania projektów wspomagających rozwój gospodarczy i społeczny 53 krajów Afryki. Dodał : Jerzy Janiec | 30.12.2016 Afrykański bank rozwoju, analizy WPHI casablanca, maroko

artykuł nr 6 PL

Infrastruktura transportowa w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Infrastruktura drogowa W Maroku transport drogowy zajmuje pierwsze miejsce pod względem sposobu przewozów, zarówno ludzi jak i towarów, pokrywając – odpowiednio - 90 i 75 % zapotrzebowania gospodarki narodowej. Tak więc projekty infrastruktury drogowej i wyposażenia należą do priorytetów sektorowych programów rozwojowych kraju, obejmując zarówno aglomeracje miejskie, jak i obszary wiejskie. Dodał : Jerzy Janiec | 30.12.2016 transport, drogi, maroko, analizy WPHI casablanca

artykuł nr 7 PL

Sektor zdrowia w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Maroko poświęca aktualnie ponad 6 % swojego PKB na zdrowie. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na zdrowie zwiększała się systematycznie w ostatnich latach wynosząc: 1,08 mld EUR w 2012 r., 1,12 mld EUR w 2013 r. i 1,3 mld EUR w 2014 r. Dodał : Jerzy Janiec | 30.12.2016 maroko, zdrowie, analizy WPHI casablanca

artykuł nr 8 PL

Procedury celno-importowe w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Uwarunkowania importowe. Wprowadzenie dowolnego towaru, niezależnie od rodzaju i miejsca pochodzenia, na obszar celny Maroka wymaga złożenia przez importera zaangażowania importowego (fr. l’engagement d’importation) w upoważnionym banku pośredniczącym. Dodał : Stefan Kręcisz | 20.12.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 9 PL

Koordynacyjna rola CNEA w administracji marokańskiej [Dostępne dla zweryfikowanych]

Utworzony w 2010 r. Krajowy Komitet ds. Otoczenia Biznesowego (fr. Comité National de l’Environnement des Affaires - CNEA) jest platformą dialogu publiczno-prywatnego, pod przewodnictwem premiera rządu, którego zadaniem jest proponowanie rządowi rozwiązań zmierzających do poprawy otoczenia dla biznesu, a zwłaszcza ram prawnych działalności gospodarczej, a także koordynacja ich wdrażania i ocena wpływu podejmowanych działań. Dodał : Stefan Kręcisz | 12.12.2016 WPHI Casablanca, Maroko, Analizy rynkowe

artykuł nr 10 PL

Maroko w trójce krajów afrykańskich z najlepszym ratingiem ryzyka (B1) [Dostępne dla zweryfikowanych]

W najnowszych notowaniach agencji Euler Hermes Królestwo Maroka wraz z Botswaną i Namibią znalazły się na liście krajów z najlepszymi ratingami na kontynencie afrykańskim - B1 (słabe ryzyko – kolor zielony). Dodał : Stefan Kręcisz | 09.12.2016 WPHI Casablanca, Maroko, Analizy rynkowe

artykuł nr 11 PL

Sytuacja gospodarcza, społeczna i środowiskowa w Maroku w 2015 r. w ocenie R... [Dostępne dla zweryfikowanych]

Rok 2015 zaznaczył się ogłoszeniem przez Króla nowego modelu rozwoju prowincji Południa Maroka (w tym. uruchomienie ramowych programów dla trzech regionów), który wpisuje się w operacjonalizację kolejnego etapu regionalizacji kraju. Dodał : Stefan Kręcisz | 19.11.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 12 PL

Sytuacja gospodarki marokańskiej w 2015 r. w ocenie banku centralnego Al Maghrib [Dostępne dla zweryfikowanych]

W 2015 r. gospodarka marokańska odnotowała korzystną dynamikę wzrostową na poziomie 4,5%, w porównaniu do 2,6% w 2014r., głównie dzięki rekordowym zbiorom w rolnictwie. Utrzymywało się osłabienie aktywności sektorów pozarolniczych – ich wartość dodana rosła w tempie 2,1% od 2013 r., wobec średniej 4,7% w okresie 2003 – 2012. Dodał : Stefan Kręcisz | 28.10.2016 analizy rynkowe, WPHI Casablanca, Maroko

artykuł nr 13 PL

Marokański sektor budowlany i robót publicznych oraz programy gospodarcze i ... [Dostępne dla zweryfikowanych]

1. Sektor budowlany i robót publicznych (BTP) jest jednym z kluczowych segmentów gospodarki Maroka, a jego udział w PKB wynosi 6,6%. W latach 2002 do 2012 jego wartość dodana wzrosła ponad dwukrotnie osiągając poziom 4,71 mld EUR (2013 r.). Dodał : Stefan Kręcisz | 23.10.2016 WPHI, Casablanca, Maroko, Analizy rynkowe

artykuł nr 14 PL

„Casablanca Finance City”: afrykańska ambicja Maroka [Dostępne dla zweryfikowanych]

Maroko będące krajem cieszącym się stabilnością polityczną i ekonomiczną, posiadającym nowoczesny sektor finansowy oraz utrzymujący uprzywilejowane partnerstwo z krajami Afryki Subsaharyjskiej, zainicjowało utworzenie w 2010 r. centrum finansowego „Casablanca Finance City” – www.casablancafinancecity.com jako platformy wspólnego rozwoju i współpracy w Afryce celem wspierania wzrostu gospodarczego na kontynencie oraz ekspansji firm marokańskich na rynki afrykańskie. Dodał : Stefan Kręcisz | 29.09.2016 WPHI Casablanca, Maroko, Analizy rynkowe

artykuł nr 15 PL

Oznakowanie produktów żywnościowych w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Ramy prawne (ustawowe) do wprowadzenia regulacji o oznakowaniu produktów żywnościowych wprowadziła Ustawa Nr 28-07 w sprawie bezpieczeństwa sanitarnego produktów żywnościowych z 11 lutego 2010 r. (dahir nr 1-10-08 z 26 safar 1431) opublikowana w dzienniku urzędowym (BO) nr 5822 z 18/03/2010 r. – link: http://www.onssa.gov.ma/fr/images/Publications/LOI.28-07.FR.pdf Dodał : Stefan Kręcisz | 14.09.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 16 PL

Zaangażowanie Banku Światowego w projekty inwestycyjne w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Bank Światowy (BŚ) zaangażowany jest od szeregu lat w przedsięwzięcia pro-klimatyczne, które w ostatnim okresie objęte zostały strategią pod nazwą „Plan działań na rzecz klimatu” (fr. Plan d’action climat), określającą mapę drogową działań umożliwiających szczególnie narażonym krajom wzmacnianie ich odporności na skutki zmian klimatycznych i promowanie niskoemisyjnego rozwoju. Dodał : Stefan Kręcisz | 05.09.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 17 PL

Postępująca internacjonalizacja gospodarcza Maroka [Dostępne dla zweryfikowanych]

Od szeregu lat, z inspiracji Króla Mohammeda VI, Maroko realizuje politykę otwarcia międzynarodowego celem przyspieszenia rozwoju gospodarczego i pomnażania bogactwa narodowego. Dodał : Stefan Kręcisz | 23.08.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 18 PL

Gospodarka Maroka - potrzeba zmiany ekonomicznego modelu rozwoju [Dostępne dla zweryfikowanych]

W ostatnim okresie, zwłaszcza wobec słabnących wyników makroekonomicznych, w dyskusjach ekonomistów i polityków coraz mocniej akcentowana jest potrzeba zmiany modelu ekonomicznego, w tym rozbudowy aparatu wytwórczego poprzez postawienie na industrializację krajowej gospodarki. Dodał : Stefan Kręcisz | 18.08.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

artykuł nr 19 PL

Nowy kodeks górniczy w Maroku [Dostępne dla zweryfikowanych]

Nowy kodeks górniczy (loi 33-13 relative aux mines), uchwalony w 2015 r., dzięki waloryzacji zasobów mineralnych (dotychczas niewystarczająco docenianych) powinien przyczynić się do przyspieszenia wzrostu sektora górniczego. Dodał : Stefan Kręcisz | 12.08.2016 WPHI Casablanca, Maroko, analizy rynkowe

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Nici Gabor

Nici przemysłowe Gabor są nićmi produkowanymi przy użyciu jedwabiu poliamidowego ciągłego. Dzięki...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-05-08 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Nici Ester

Ester jest nicią, która składa się z rdzenia poliestrowego ciągłego otoczonego włóknem z poliestr...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-05-08 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Nici Mars

Mars jest nicią wykonaną z włókien ciągłych o podwyższonym stopniu wytrzymałości na zrywanie. Nic...
Polska - Sulechów (miasto) 2021-05-08 Dodał: Pozostałe tekstylia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert