Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWspółpraca międzynarodowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-25 09:27:10
maroko, współpraca

Podstawą prawną relacji dwustronnych, w tym gospodarczych, między Marokiem a krajami Unii Europejskiej jest Układ Stowarzyszeniowy, podpisany w 1996 r.

Współpraca UE–Maroko

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, od 1 marca 2012 roku został zliberalizowany handel produktami przemysłowymi między Marokiem a UE.

1 października 2012 roku weszła w życie, zawarta w grudniu 2010 roku, umowa o dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi i rolnymi przetworzonymi oraz produktami rybołówstwa pomiędzy UE a Marokiem.

Od 1 listopada 2012 roku obowiązuje umowa w sprawie rozstrzygania sporów handlowych, która zwiększa ochronę prawną inwestorów z UE i Maroka. Porozumienie to ustanowiło mechanizm rozwiązywania sporów między państwami (state-to-state). Dotyczy on zagadnień objętych Układem Stowarzyszeniowym (bez kwestii odnoszących się do konkurencji i ochrony handlowej).

W ramach rozpoczętych w kwietniu 2013 roku negocjacji w sprawie zawarcia kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) wypracowany ma być mechanizm regulowania sporów między inwestorem a państwem (investor-to-state), który odnosił się będzie tylko do ochrony inwestycji.

W październiku 2008 roku Maroko, jako pierwszy z krajów objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa, uzyskało zaawansowany status w relacjach z UE. Realizacja przyjętej „mapy drogowej” ma doprowadzić do wypracowania nowej formuły stosunków dwustronnych, będącej czymś pośrednim pomiędzy stowarzyszeniem a członkostwem.

UE zachęca Maroko do kontynuacji działań na rzecz dostosowania przepisów prawnych do dorobku wspólnotowego (acquis communautaire). Proces ten jest istotnym elementem statusu zaawansowanego. Harmonizacja ustawodawstwa jest szczególnie ważna w takich dziedzinach, jak usługi finansowe (ubezpieczenia), zamówienia publiczne oraz normy i regulacje techniczne (w zakresie jakości i bezpieczeństwa).

W ramach EPS UE wspiera realizację reform podejmowanych przez Maroko, które korzysta z podobnej pomocy technicznej jak nowe kraje członkowskie UE w okresie przedakcesyjnym przy wdrażaniu dorobku wspólnotowego.

Pomoc finansowa UE. Maroko korzysta z rozbudowanego wsparcia finansowego Unii Europejskiej. UE dofinansowywała m.in. takie dziedziny, jak edukacja, ochrona zdrowia, prawa człowieka, rolnictwo, zaopatrzenie w wodę pitną i kanalizacja. Unia wyasygnowała duże środki finansowe m.in. na rozwój obszarów wiejskich w północnym Maroku, rozwój prowincji północnych, elektrownię słoneczną w Ouarzazate, reformę administracji publicznej. Maroko korzysta również z pomocy finansowej niektórych krajów członkowskich UE (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Dania) w ramach współpracy bilateralnej.

 

Współpraca z Polską

 

Porozumienia międzyrządowe

 • Umowa o komunikacji lotniczej z 29.11.1969 r.; weszła w życie z dniem podpisania
 • Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana 1.02.1993 r.
 • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, podpisana w Rabacie 24.10.1994 r.; weszła w życie 5.07.1999 r.
 • Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podpisana w Rabacie 24.10.1994 r.; weszła w życie w 12.08.1996 r.
 • Umowa o transporcie morskim z 20.05.1999 r.; weszła w życie 07.07.2004 r.
 • Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki z 5.05.2000 r.; weszła w życie 07.03.2003 r.

 

Porozumienia międzyresortowe

między resortami gospodarki

 • Deklaracja Ministra Gospodarki RP i Ministra Handlu Zagranicznego KM o wzajemnej współpracy, podpisana w Warszawie 28.01.2010 r.
   

między ministerstwami rolnictwa

 • Umowa o współpracy w dziedzinie kwarantanny i ochrony roślin, podpisana 23.11.1995 r.
 • Konwencja sanitarno-weterynaryjna podpisana 23.11.1995 r.
   

między ministerstwami środowiska

 • Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, podpisana 05.05.2000 r.